POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

 

EL TEMPS DE LA VINYA, S.L., d’ara endavant HOTEL ARREY ALELLA   NIF. B-66627092

Domicili social en; C/CHARLES RIVEL 6-8. 08328-ALELLA (BARCELONA)

Correu electrònic: recepcion@hotelarreyalella.com 

 

En el tractament de les seves dades personals, HOTEL ARREY ALELLA garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades LOPD-GDD 3/2018 i RGPD UE 679/2016, així com la normativa sobre Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), per la qual cosa li facilita la següent informació sobre el tractament de les seves dades.

 

Aquesta política de privacitat estableix la forma i proporciona la informació necessària sobre la gestió i el tractament de les dades personals recollides en aquesta web.

 

Vostè, com a usuari haurà de llegir-la, comprendre-la i acceptar-la abans de seguir, contractar els nostres serveis o realitzar reserves.

 

MENORS

 

Queda prohibit l’accés i ús d’aquest lloc web als menors de 18 anys.

HOTEL ARREY ALELLA informa que existeixen programes informàtics per a delimitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts

 

QUINES DADES RECOPILEM?

 

HOTEL ARREY ALELLA recopila la seva informació per a operar de manera efectiva i brindar-li la millor experiència. El tipus d’informació que recopilem dependrà del context de les seves relacions i dels serveis que vostè utilitza. A continuació, s’enumeren alguns exemples de la informació que podem recopilar:

 

 • informació de contacte (com a nom, correu electrònic, adreça postal i número de telèfon);
 • informació de pagament (el que inclou nombres de targetes de pagament, adreça de facturació o similar);
 • informació demogràfica (com a edat, sexe, país i idioma preferit);
 • informació relacionada amb la seva reserva, estada o visita;
 • informació necessària per a satisfer les seves sol·licituds especials i/o serveis específics;
 • les seves comunicacions si contacta amb nosaltres;
 • els seus interessos i preferències si ens els proporciona;
 • informació recopilada mitjançant l’ús de sistemes de vídeo vigilància, targeta clau i altres sistemes de seguretat en les nostres instal·lacions;
 • informació relacionada amb l’ús que vostè fa del nostre lloc web i les interaccions a través d’aquest.

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

 

L’usuari serà l’únic responsable en el supòsit de facilitar dades falses, inexactes, incomplertes o no actualitzades sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

 

L’usuari garanteix l’exactitud i autenticitat de les dades personals havent d’aportar la informació completa, veraç i correcta en els diferents formularis o documents.

 

INCORPORACIÓ DE DADES DE TERCERS

 

En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, declara que es troba autoritzat per aquestes persones per a facilitar les seves dades, i declara que els ha informat prèviament de tot el que recull la present política de privacitat, especialment de les dades d’HOTEL ARREY ALELLA i de com exercir els drets que la llei els atorga.

HOTEL ARREY ALELLA no assumeix cap responsabilitat sobre les dades d’aquests tercers que ens faciliti, sent la seva exclusiva responsabilitat comptar amb l’autorització anticipada i proporcionar la informació necessària als interessats.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

Les dades que sol·licitem en tot moment, són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual es recullen.

 

En funció del formulari, apartat o situació, la informació que ens proporcioni s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació:

 

 • Compliment de la reserva i altres adquisicions: podem processar la informació relacionada amb les transaccions que vostè realitza amb nosaltres o a través del nostre lloc web (“reserves”). Les dades de transaccions es poden processar amb la finalitat de completar la reserva de la seva habitació, subministrar els béns i serveis adquirits, personalitzar els nostres serveis segons les seves preferències, sol·licitar la seva opinió sobre la seva estada al nostre hotel i portar un registre.

 

 • Resposta a consultes: podem tractar la informació inclosa o relacionada amb qualsevol comunicació que vostè ens enviï. Aquestes dades de correspondència es poden tractar amb el propòsit de comunicar-nos amb vostè o per al registre de les seves consultes.

 

 • Interessos comercials interns: per als nostres propòsits comercials interns, com pot ser l’anàlisi de dades, auditories, desenvolupament de nous productes, millores del lloc web, optimització dels nostres serveis, identificació de tendències d’ús i pautes de visita, determinació de l’efectivitat de les nostres promocions i compliment d’obligacions contractuals.

 

 • Comunicacions administratives i d’un altre tipus: per a enviar-li informació important relacionada amb el nostre lloc web, canvis en els nostres termes, condicions i polítiques o una altra informació administrativa (p. ex., informació sobre les seves reserves de viatge, confirmacions de reserves o similars).

 

 • Màrqueting i promocions: en el cas que vostè l’accepti, per a comunicar-li notícies i promocions sobre productes i serveis relacionats amb HOTEL ARREY ALELLA, i per a dur a terme sortejos, concursos o altres activitats promocionals o de màrqueting.

 

 • Xarxes socials: Per a facilitar el fer-se seguidor dels perfils d’HOTEL ARREY ALELLA en les xarxes socials que enllacen en la nostra web. Referent a això volem que conegui que el tractament de les seves dades personals dins de l’entorn d’aquestes xarxes socials, es regirà per les polítiques de privacitat d’aquestes xarxes, per la qual cosa l’exercici de drets per part nostra quedarà limitat a aquelles que permeti la xarxa social de què es tracti. Recomanem que abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials revisi les condicions d’ús i polítiques de privacitat d’aquestes.

 

 • Seguretat i protecció: per a garantir la seguretat i protecció dels nostres clients i hostes, així com el nostre personal.

 

 • Obligacions legals: per a complir exigències o requeriments legals i reglamentaris de conformitat amb les lleis aplicables, una ordre judicial, una citació o un altre procés legal.

 

 • Usos addicionals: també podem utilitzar les seves dades per a altres fins segons li indiquem en el moment en què ens proporcioni aquesta informació i atesos els formularis que vostè utilitzi.

 

LEGITIMACIÓ

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

En funció de tractament realitzat, la base legitimadora serà;

 

(i) el seu consentiment; i/o (ii) la prestació dels serveis que vostè ha sol·licitat; i/o (iii) el compliment de lleis, reglaments, ordres judicials o un altre procés legal aplicable.

 

Té dret a retirar el seu consentiment?

 

Sí, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament.

 

Es prendran decisions individuals automatitzades i/o elaboració de perfils, que li produeixin efectes jurídics?

 

No, en HOTEL ARREY ALELLA no es duran decisions automatitzades ni elaboració de perfils amb les dades facilitades per vostè que produeixin efectes jurídics.

 

CONFIDENCIALITAT EN EL TRACTAMENT

 

HOTEL ARREY ALELLA tracta les seves dades de forma absolutament confidencial, guardant el preceptiu deure de secret sobre aquests, de conformitat a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

 

Tot el personal d’HOTEL ARREY ALELLA amb accés a les dades personals té coneixement de les seves obligacions en relació als tractaments de dades i l’obligació de guardar secret i confidencialitat, el qual persistirà fins i tot quan finalitzi la relació laboral del treballador amb HOTEL ARREY ALELLA.

 

CONSERVACIÓ DE DADES

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

 

Les seves dades seran conservades mentre es mantingui la relació comercial/ contractual establerta, una vegada finalitzada es mantindran durant els terminis de conservació prevists legalment;

 

 • Les dades relatives a pagaments i facturació es conservaran durant els terminis establerts en la normativa comptable i fiscal (fins a 10 anys).

 

 • Les seves dades de registre i parts d’entrada a establiments hotelers, segons la seva normativa, seran conservades durant 3 anys.

 

 • Les imatges captades en les instal·lacions pels nostres sistemes de videovigilància , durant 30 dies, excepte altres supòsits legals.

 

No obstant això, després de la finalització del contracte, les dades podran conservar-se bloquejades a disposició exclusiva dels jutges, tribunals o similars, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament d’aquestes dades.

 

DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

 

El tipus d’informació que compartim dependrà del context de les seves relacions amb HOTEL ARREY ALELLA i dels serveis que vostè utilitzi. Per consegüent, podem compartir la seva informació personal amb les següents parts en la mesura en què sigui raonablement necessari per als propòsits, i conforme als fonaments jurídics, que es detallen és aquesta política:

 

 • Amb el representant o assessor de viatges que ens ha proporcionat la seva informació personal (per exemple, empresa de gestió de reserves, la seva agència de viatges, assistent personal, empleat);

 

 • amb els bancs, entitats financeres i empreses prestadores de serveis de factura electrònica, serveis de pagament, pagament ajornat i/o fraccionat per al cobrament dels serveis o productes oferts.

 

 • Prestadors de serveis amb els quals HOTEL ARREY ALELLA manté una relació contractual i amb els quals garantirà que compleixen amb les seves respectives obligacions de confidencialitat, així com amb proveïdors externs de serveis o proveïdors de serveis de IT, CRM, missatgeria, consultors externs o socis col·laboradors per a les finalitats previstes. Aquests proveïdors no tractaran les seves dades per a finalitats pròpies.

 

 • amb tercers no associats amb HOTEL ARREY ALELLA quan comptem amb el seu consentiment per a fer-ho;

 

 • amb tercers que no estan associats amb HOTEL ARREY ALELLA si creiem de bona fe que és necessari fer-ho per a: (1) complir amb lleis, regulacions, procediments legals o requeriment governamental amb força executòria aplicables; (2) fer complir els termes del servei vigents, inclosa la recerca de possibles violacions; (3) detectar, prevenir o abordar d’una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics; i (4) protegir els drets, la propietat i la Seguretat

 

 • Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en virtut del que s’estableix per Llei.

 

 • Administració Publica amb competència en la matèria.

 

Se cediran les seves dades a altres empreses?

 

No, únicament quan ens hagi atorgat el teu consentiment explícit, amb caràcter previ.

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

 

Es comunicaran les seves dades fora de la UE?

 

Sí, és possible que realitzem transferències internacionals de dades en fer us d’aplicacions de serveis de reserva que realitzen l’emmagatzematge de la informació als Estats Units. Si bé, aquestes transferències internacionals estaran adherida al conveni “Privacy Shield”, que garanteix que es compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privacitat, o en defecte d’això subscriurem contractes tipus amb aquests proveïdors de manera que garanteixin que les seves dades siguin tractades d’acord amb els estàndards europeus de protecció de dades.

 

Per aquest motiu, l’informem expressament que en el cas de realitzar reserves a través de la nostra web, accepta que la seva informació personal sigui transferida als EUA per al seu tractament i emmagatzematge atenent a l’indicat amb anterioritat.

 

EXERCICI DE DRETS

 

Podrà exercitar gratuïtament els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a HOTEL ARREY ALELLA amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud en l’adreça que figura en l’encapçalat. També podrà exercitar els drets, a través del correu electrònic; recepcion@hotelarreyalella.com :

 

Els drets que pot exercir són els següents:

 • Dret d’accés, rectificació i supressió de les seves dades, així com la limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a cursar baixa en els nostres serveis de subscripció, enviant un correu electrònic a: recepcion@hotelarreyalella.com indicant en la teva sol·licitud: BAIXA SUBSCRIPCIÓ.
 • Dret a revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades en qualsevol moment sempre que sigui possible. Si bé aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

 

Quan respondrem la seva sol·licitud?

 

Respondrem la seva petició com més aviat millor i, en tot cas, en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol·licitud. Tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds rebudes, aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas de necessitat, i en aquest cas, HOTEL ARREY ALELLA informarà l’interessat d’aquestes pròrrogues en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius d’aquesta dilació.

 

Té dret a reclamar?

 

Sí, quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control, sent en el present caso l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, podent dirigir-te a ella en; www.aepd.es

 

MESURES DE SEGURETAT

 

Quin nivell de seguretat té la seva informació?

Implementem mesures de seguretat i proteccions administratives, organitzatives i tècniques a fi de protegir la informació personal que obra en el nostre poder contra l’accés, adquisició, divulgació, destrucció o alteració no autoritzats, pèrdua accidental, l’ús incorrecte o el mal. Revisem i supervisem amb regularitat les mesures de seguretat i proteccions. No obstant això, l’anterior, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat en Internet no són segures al cent per cent.

HOTEL ARREY ALELLA no es responsabilitza del tractament de les seves dades personals en les pàgines web que no estiguin sota el seu domini, a les quals pugui accedir a través dels diferents links que enllacen en la present.

 

ÚS DE COOKIES

 

Utilitzem eines de seguiment, com a cookies del navegador o web beacons (comptadors de visites), per a recopilar informació sobre vostè. Recopilem informació sobre els usuaris al llarg del temps cada vegada que s’utilitza aquest lloc web o qualsevol aplicació que puguem facilitar en aquest. És possible que tercers recopilin informació personal d’aquesta manera.  Si desitja més informació sobre l’ús de cookies i les pràctiques de recopilació d’informació i els procediments d’acceptació o rebuig per part de l’usuari pot consultar la POLÍTICA DE COOKIES de la web.

 

ACCEPTACIÓ, CONSENTIMENT I REVOCABILITAT

 

L’acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert a aquest efecte s’entendrà amb caràcter general com la prestació de CONSENTIMENT EXPRÉS I INEQUÍVOC DE L’USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document. Per tant, l’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, havent entès que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició o, acceptant i consentint de manera lliure i inequívoca, el tractament de les seves dades per part d’HOTEL ARREY ALELLA en la forma i per a les finalitats indicades en la present

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

HOTEL ARREY ALELLA pot alterar la present política de privacitat per a adaptar-la a les modificacions que es produeixin o pels canvis legislatius que vagin apareixent i afectin les polítiques recollides en aquest document. Com a conseqüència, recomanem que ho revisi periòdicament, així com que es posi en contacte amb nosaltres davant qualsevol mena de dubte o incidència, en: recepcion@hotelarreyalella.com, o en l’adreça i telèfons de contacte que figuren en la web.

×